.
EN / TR

Ayrıcalık arayanların vazgeçilmez adresi ...

Ayrıcalık arayanların vazgeçilmez adresi ...

Anasayfa » Alaçatı » Alaçatı tarihi

Tarihçe

     Antik Çağda adı "Agrilia" olan Alaçatı, Batı Anadolu tarihinde "İonia" diye adlandırılan, İzmir'in güneyinden başlayıp Menderes Irmağına kadar uzanan bölgenin tam merkezinde yer alır.

 ile ilgili görsel sonucu           ile ilgili görsel sonucu

     Erken Osmanlı tarihinde Alaçatı ismine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gibi kaynaklarda rastlanmıştır. Bölgenin önde gelenlerinden Hacı Memiş Ağa, Sakız Ada'sında yaşayan ve gitgide yoksullaşan Rum nüfusu çeşitli işlerde çalışmak üzere bölgeye davet eder ve Rum gençleri bağlarda, zeytinliklerde bölge halkına yardımcı olmaya başlarlar.Bu sırada güneyi bataklık olan Alacaat köyünde sıtma salgını baş gösterir ve bataklığı kurutmak amacı ile bir kanal açılmasına karar verilir. Büyük toprak sahibi Türkler de gelen Rum işçilere tarlalarını imar edip işlemeleri koşulu ile verirler. Böylece yeni köy de denizden birkaç kilometre içeride kurulmuş olur.

     Alaçatı'nın birer birer restore edilmekte olan taş evlerinin çoğu 19. yüzyılda inşa edilmiştir. 19. yüzyıl sonunda nüfusunun büyük çoğunluğunu Rumların oluşturduğu "Alatzata" köyü özellikle bağları ve şarabı ile önemli bir üretim ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

     1912 Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın aldığı yenilgi sonucu, Balkanlardan kaçan göçmenler Alaçatı' ya gelmeye, Rumlar da köyü terk etmeye başlamıştır. 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında "mübadele anlaşması" imzalanır ve böylece Balkan Savaşı yıllarında Alaçatı'ya Kosova 'dan ve Bosna'dan gelen Arnavut ve Boşnak göçmenler ve Selanik, Kavala, Girit ve İstanköy'den mübadiller gelir ve Rumların terk ettiği evlere yerleşirler. Alaçatı nüfusu 10 yıl gibi bir sürede değişir ve 1990'larda rüzgar sörfü tutkunlarının limana gelmesi ile birlikte, Alaçatı'nun turistik beldeye dönüşümü başlamış olur.

 
yukari